Izindaba

Ingwijikhwebu ecaleni le-IEC noMnuz Jacob Zuma

Sane Mseleku

ISIKHUNGO sokuvota eNingizimu Africa, i-Independent Electoral Commissioni (IEC), isidlulise isinqumo esikhishwe iNkantolo yezoKhetho esivuna uMnuz Jacob Zuma ukuba avotelwe.

Lolu daba ludliliselwe eNkantolo yoMthetho Sisekelo.
UTerry Tshelane we-Institute of Election Management ekhuluma nesiteshi sethelevishini uthi kwayena uthukile ebona i-IEC ithatha lesi sinqumo, uthi sengathi bathole iziluleko okungeyizo. INkantolo yezoKhetho yaveza ukuthi izobanika izizathu emva kwesikhathi.

Kodwa ngenxa yokuphuthuma yakhipha isinqumo.

“Angikuqondi ukuthi kungani betatazela kangaka njengoba befaka isicelo esiphithumayo, ngoba uma bedinga incazelo ngokhetho oluzayo abalimde lusasekude. Akufanele batatazele kanje. Ngizamile ukubaluleka mahhala ngaphambi kokuthi kwenzeke konke lokhu. Kodwa bangashaya indiva. Kumthetho Sisekelo, kwisahluko 4 uqondene nezindaba zePhalamende kanti yilo kuphela elikwazi ukusombulula izindaba zalo,” usho kanje.

NgoLwesithathu iNkantolo yezoKhetho yachithe isinqumo sokukhishwa kwegama likaZuma ohlwini lwabantu abaya ePhalamende nokwakusho ukuthi maningi amathuba okuthi uMsholozi abuyele njengoba igama lakhe liphezulu ohlwini lweMK Party.

IMK ifuna uJanet Love asule ngokushesha esikhundleni sokuba uKhomishana walesi sikhungo. UMnuz Jacob Zuma ekhuluma nebezindaba izolo uthe akazi ukuthi i-IEC ukuthi nayo isiyiqembu lezepolitiki. Uthe njengoba bezongena emandleni bazoyishintsha eminye imithetho.

 

Related Articles

Back to top button